Selskapet bak

I 1925 startet Sinano Electric det som har blitt 85 år med kontinuerlig utvikling i produksjon av elektroteknisk utstyr.

Gjennom alle disse årene har de vært nært knyttet til den enorme veksten innen det elektrotekniske fagfeltet. Deres aktiviteter har gitt fødsel til en mengde ny og grensesprengende teknologi og vår akkumulerte kunnskap har gjort oss til en spesialist på disse områder.

Etter en avtale om elektrisk utstyrsleverandør inngått med Nippon Telegraph og Telefon Corporation, tidligere statlig konsern med 500 000 ansatte i 1945, konsentrerte de seg om den teknologiske utvikling og produksjon av strømforsyningsenheter for telekommunikasjon. Produkter innen elektrisk-elektronisk teknologi har siden vært i første divisjon innen elektronikk og databehandling. Dette har sikret en stabil strøm av bestillinger fra hele data og kommunikasjonindustrien.

Hovedsete er fabrikken i Chino City, Nagano Prefecture – et sted spesielt utvalgt for sin rene luft og lav luftfuktighet og er helt integrert og automatisert for å møte økende krav. Den består av tre hoved-divisjoner:

Division for store motorer (Large Motor Division) , SmåmotorDivisionen (Small Motor Division) og “Electronic Equipment Division”. Hver avdeling er fullt ut forberedt til å betjene både innenlandske og utenlandske markeder med høyytelses kommunikasjonsutstyr.

Fra sin aller første funkling i menneskehetens tjeneste har elektrisitet generert vekst av nye ideer, nye produkter og næringer. I sine mange former som strøm, lys og varme,. Bidrar elektrisitet i dag til å kontrollere kommunikasjon, data, vitale verktøymaskiner, produksjonsustyr og alt av bekvemmeligheter over hele verden.

Sinano Electrics engasjement i de mange grenene av elektrisitet er dyptgående. Deres  spesialkunnskap og know how er spredt langt inn kjernen av moderne kommunikasjon og industrielle felt fra Electronic Equipment Division som produserer strømforsyningsenheter for telefonsentraler, høyfrekvente strømforsyningsenheter for datamaskiner og omformere for høy hastighetsmotorer og induksjonsoppvarming. I avdelingen for småmotorer produseres DC motorer til terminalinstallasjoner for datakommunikasjonsystemer og AC servomotorer for store industriroboter.

I avdelingen for Store Motorer produseres et bredt spekter av motor-generatorer, høyfrekvensgeneratorer, diseselgeneratorer etc. for telekommunikasjon, datamaskiner og industrielle bruksområder. Sinano Electric er på hjemmebane blant de fleste av de avanserte elektotekniske kravene i dagens industri og har en spesialisering og kunnskap som er helt nødvendig for å delta i dagens raske utvikling innen alle retninger og områder.

I Electronic Equipment Divisjonen brukes den mest avanserte teknologien for å produsere mange typer apparater til kritisk telekommunikasjon. Dagens telekommunikasjon består av fiber, ledning og trådløse omformere og Sinano Electric støtter driften av dette nettverket ved å tilby høy kvalitet avbruddsfrie strømforsyningsenheter.

De viktigste produktene i denne divisjonen omfatter ulike typer av statiske strømforsyningsenheter for datamaskiner og telekommunikasjon, samt de for utveksling av signaler og booster / call metere. De produserer også høyfrekvensomformere for både induksjon oppvarming og høyhastighetsmotorer. De leverer også energisparende kontroll enheter for automatiserte produksjons og montasjesystemer.

I Electronic Equipment Divisjonen benyttes et svært strengt system for kvalitetskontroll og inspeksjon som er med hele veien fra fra starten av produksjonen til endelig testing av det ferdige produktet. Dette systemet gir intet rom for feil og sikrer kvalitet og pålitelighet for alle produktene.

Det er det er samlet 85 års erfaring i motor produksjon med all mikro-prosessorteknologi og kunnskap akkumulert gjennom disse årene.

Small Motor Division sin rolle er å utvikle og produsere enheter for databehandlingsutstyr og industrimaskiner: AC / DC servomotorer for NC verktøymaskiner og industriroboter, stepmotorer for datamaskiner og ulike kontormaskiner, motorer for heiser og industrielle pumpesystemer. Disse produkter blir nettopp laget og montert av moderne maskinverktøyer og roboter i et helt kontrollert miljø fullt utstyrt med termohydrostater, støvrensing og annet miljøkontroll utstyr. Også i denne fabrikken er en masseproduksjon system sysselsetter de nyeste industriroboter og andre automatiserte maskiner. Alle motorer produsert her gjennomgår strengeste kvalitetskontroll fra den spede første prosessen helt til og med forsendelsesemballasje.

Dette store engasjement i streben mot høyeste standard på sine produkter har gitt Sinanomotorer en høy anseelse i både innenlandske og oversjøiske markeder, ikke bare for deres kvalitet, men for høye nivåer av deres ytelse og presisjon.

The Large Motor Division produserer motorgeneratorer (MG – Dieselgeneratorer), høyfrekvens generatorer og motorgeneratorer med datastyrt diagnosesystem for telekommunikasjon, datamaskiner og alle slags stand-by strømforsyninger.

Bak denne divisjonen er en solid backup av produksjonsteknologi og know how bygget opp over mer enn et halvt århundre. Innenfor denne divisjonen er det et uttalt ideal om høyeste produksjonskvalitet og miljø.

Large Motor Division betjener industri-og utviklingsland med økonomiske og pålitelige produkter.