UPS teknologien

Når det gjelder UPS teknologi er Sinano Electric og Japan i en unik posisjon!

Sinano Electric (Daiichi Components) i Japan har NTT verdens største telecomfirma i ryggen. NTT og de har alltid hatt et nære samarbeid på utvikling av ny teknologi.

Høy kompetanse og 10 år foran konkurrenter på UPS teknologi

Tidligere regnet vi at vi hadde et forsprang på minst 10 år over konkurrentene i anvendt teknologi. Noe overraskende er at forspranget bare økt.

Det finnes ingen utskifting av arbeidsstokken utenom naturlig avgang. Kontinuerlige forfremmelse basert på dyktighet, medfører at de beste ingeniørene får de oppgavene som skaper ny teknologi. Derfor finnes det alltid en homogen arbeidsstokk på alle plan som overfører teknologi og kunnskap både oppover og nedover i systemet. Kunnskap i varetas på en unik måte.

Livslang læring og kunnskapsdeling.

Fabrikken fungerer som et stort famileforetak med disiplin og ære som en viktig faktor. I tillegg har lederne i Japan og på Sinano Electric vesentlig høyere pensjonsalder enn de ansatte. Kunnskaps og læringskjeden får dermed en unik kontinuitet og tyngde sammenliknet med vestlige firmaer.

Hvis du vil vite mer om hvorfor UPSer for Norge, håndlaget i Japan, har løsninger som gir mye høyere sikkerhet enn alle andre, kan du ta kontakt for en grundig gjennomgang.